FunctionalFlow

Groepslessen: Wat is het , waar en wanneer gaan deze door

De groeplessen gaan door in een grote zaal waar iedereen voldoende ruimte heeft om te bewegen. Ik kies heel specifiek voor een persoonlijke aanpak met oog voor ieders kunnen en eigenheid. Dit bevordert het bewegingsgemak en – inzicht tijdens en na de les en komt de sfeer ten goede.

Indien een klant fysieke moeilijkheden heeft wil ik daar kunnen op inspelen, zodat pilates voor iedereen toegankelijk wordt.

Pilates Matlessen

Er wordt een reeks pilates oefeningen wekelijks herhaald. Ik put mijn inspiratie uit de originele oefeningen zoals Joseph Pilates die ooit bedacht heeft.
Ik werk met een order van oefeningen. Dit wil zeggen dat er een bepaalde volgorde in de oefeningen zit. Dit is belangrijk omdat de ene oefening je voorbereid op de volgende.
Uit herhaling leer je ook het meest.

Wees gerust het wordt allerminst saai!

Met de veelvuldige klassieke oefeningen, variaties en props probeer ik je steeds tot de essentie te brengen en dat is je lichaam op de meest efficiënte manier laten bewegen vanuit een sterk centrum.
Ik sprak al over props… Dit zijn een soort van hulpmiddelen. Deze zullen je bewegingen enerzijds ondersteunen en anderzijds intensifiëren.
Voorbeelden zijn: powercircle, softballs, blocks, dynabands, handdoekjes…


Combinatie van pilates met Hatha en/of Yin yoga op de mat:

Een combinatie van Hatha en Yin Yoga gecombineerd met ademhalingsoefeningen en meditatie.  Matten worden voorzien, alsook alle props.

 

Waar gaan de lessen door? 

Waterhof 2 (@Volcadance)
3202 Rillaar

Meer info of inschrijven kan via 0475/855293 of info@functionalflow.be

Gelieve bij inschrijving het lesmoment aan te geven. Dit is dan voor de gehele sessie.
Lessen duren 55 minuten, dit om een vlotte overgang naar de volgende groep toe te laten.

Gelieve, indien u dit op voorhand weet, te melden wanneer u niet aanwezig kan zijn op een les. Hetzij per sms of mondeling tijdens een les.

Er zijn geen lessen op feestdagen en tijdens schoolvakanties.
Indien een les, door onvoorziene omstandigheden, niet kan doorgaan, zal ieder hiervan verwittigd worden.

Inschrijving voor groepslessen zijn strict persoonlijk en mogen dus niet overgedragen, doorverkocht of doorgegeven worden aan derden.

Groepslessen worden onder geen enkel beding terugbetaald.

Indien u door overmacht (ongeval, langdurige ziekte,…) de groepslessen dient te stoppen kunnen de resterende beurten overgeplaatst worden naar een andere sessie. (bewijs dient geleverd te worden)

belangrijke nota: men betaalt voor een cursus of een gehele lessenreeks. Men betaald dus niet per les. Indien je door overmacht niet kan aanwezig zijn in je vaste lesmoment kan je inhalen in de andere lesmomenten. Dit kan alleen na tijdig verwittigen bij afwezigheid zodat ik kan aangeven in welke lessen er plaats is vrijgekomen. Er zijn geen gratis proeflessen.